Dětský folklorní soubor HLUBINKA vznikl v 60. letech minulého století při domě kultury Dolu Hlubina v Ostravě. Od r. 1992 působí pod vedením Kateřiny Macečkové při Lidové konzervatoři a Múzické škole v Ostravě-Přívoze. Dětský soubor je součástí občanského sdružení – Souboru lidových písní a tanců Hlubina. V celém kolektivu tančí děti od 4 do 16 let. Práce s dětmi je zaměřena na zpracování lidových her, zvykoslovného, tanečního a písňového materiálu severovýchodní Moravy – folklorních regionů Slezska a Lašska. Také kroje pocházejí z této oblasti. HLUBINKA vystupuje v Ostravě a okolí při mnoha různých příležitostech. Pravidelně pořádá samostatné jarní a vánoční koncerty, také výchovné koncerty pro děti ze základních a mateřských škol.V centru Ostravy před lety děti z Hlubinky oživily starodávný zvyk jarního “Vynášení Mařeny” – vítání jara. Mezi úspěchy Hlubinky se řadí ocenění na výběrových přehlídkách dětských folklorních souborů, vystoupení v dětských pořadech Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a dalších folklorních festivalech v celé česká republice tak v zahraničí. Od r. 1999 se děti z Hlubinky pravidelně účastní mezinárodního folklorního festivalu “Folklór bez hranic” v Ostravě. Nejstarší tanečníci z Hlubinky pak pokračují v dospělém souboru Hlubina.