Jeden z nejstarších folklorních kolektivů v České republice převzal své jméno z názvu ostravské šachty a kulturního domu, pod jehož střechou působil od svého založení prof. Zdenou Kyselou v roce 1947 až do roku 1990. V současnosti pracuje SLPT Hlubina při SVČ Korunka v Ostravě-Mariánských Horách. Soubor ve svém repertoáru vychází z materiálu širokého Slezska a Lašska, a to včetně inspirací slezským barokem, a jako jeden z mála kolektivů v ČR se zaměřuje také na projevy havířského prostředí. Součástí SLPT Hlubina je taneční skupina PRA-Hlubina a dětský soubor Hlubinka.
SLPT Hlubina je spoluzakladatelem a každoročním pořadatelem festivalu Folklor bez hranic Ostrava a také pořadatelem Havířského bálu. Kromě řady tuzemských vystoupení, reprezentoval soubor Ostravu mnohokrát také v zahraničí, v posledních letech například ve Španělsku nebo Turecku, dříve v Jižní Koreji či na Maltě.